Hvorfor det vil koste dig tid og salg at ignorere selvforbedring

title:En bedre tilgang til nytarsforsatter. … eller enhver resolution
forfatter:David Gruder
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3683.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:19
category:self_improvement_and_motivation
artikel:

HVORFOR VIRKER BESLUTNINGER IKKE?
Lad os se det i ojnene: Sandheden om de traditionelle nytarsforsatter (og forsatter generelt) er, at de ikke virker. Her er hvorfor: De fleste beslutninger er ikke meget mere end flotte “burde” eller hojst gode intentioner.
Gode intentioner i sig selv resulterer sjaldent i varige forandringer! De er blot et udtryk for, at vi onsker, at vi havde mere motivation, vilje eller vilje, end vi endnu har.

Det er derfor, at det at tage et forsat baseret pa gode intentioner alene er en sikker vej til at fole sig utilstrakkelig, skyldig, skamfuld, hablos eller dum senere … nar du indser, at det ikke lykkedes dig at fa dit forsat til at ga i opfyldelse.
Heldigvis ER der en made, hvorpa du kan forbedre dine chancer for at fa dine beslutninger til at ga i opfyldelse. Der er fire hemmeligheder til vellykkede beslutninger:
1) FORSTA FORANDRINGSPROCESSEN: Kend den rakkefolge, som forandringer sker i;
2) IDENTIFICER, HVOR DU BEFINDER DIG I FORANDRINGSPROCESSEN: Var ulasteligt arlig over for dig selv om, hvor du befinder dig i denne sekvens med hensyn til den sarlige andring, du onsker at foretage.
3) VALGE PASSENDE FORPLIGTELSER PA GRUNDLAG AF, HVOR DU BEFINDER DIG: Valg dine “forandringsforpligtelser” pa grundlag af, hvor du ER i denne sekvens, ikke pa grundlag af, hvor du VIL vare, og
4) TAGE FAT PA DINE INDVENDINGER MOD SUCCES: Tag fat pa de blokeringer, der kan opsta, nar du gennemforer din “forandringsforpligtelsesplan”(Lær mere om e adu friend finder).

https://www.youtube.com/watch?v=Ie8UPlwCAqQ&t=1s

Ved at udnytte disse fire hemmeligheder baner du vejen for de forandringer, du onsker.
Forandring sker i en forudsigelig sekvens i otte faser. Hvis du forsoger at ga videre uden for rakkefolgen, vil du sandsynligvis i bedste fald blive ineffektiv og frustreret eller i varste fald fole dig hablos, besejret og give op. Forandringssekvensen er: 1) Glans; 2) Engagement; 3) Forberedelse; 4) Traning; 5) Manifestation; 6) Forankring; 7) Teamwork og 8) Ledelse()(https://www.brides.com/the-essential-dating-rules-1022100).