Hemmeligheden om selvforbedring

title:Et “potentielt” nytarsforsat
forfatter:Steve Brunkhorst
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_513.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
category:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Det siges ofte, at vi alle kommer ind i denne verden pa lige fod, uden noget i vores besiddelse. Ganske vist er vi fodt med lige stor vardi i vores Skabers ojne, og vi kommer ikke til verden med nogen materielle ejendele. Alligevel begynder vi ikke livet med tomme hander.
I det ojeblik vi bliver fodt, har vi hver isar den mest fantastiske gave i vores besiddelse! Det er gaven af rent uudnyttet potentiale, som er unikt og forskelligt for hver enkelt af os.


En person kan have potentialet til at helbrede sygdomme, opfinde, skabe kunst, undervise, skrive, lose komplekse problemer eller lindre lidelser. Han eller hun kan have potentialet til at inspirere andre med fantastisk mod eller prastationer pa trods af ekstremt handicap eller ulykke.
Vores udfordring er at opdage og udvikle dette fantastiske potentiale. Det viser sig ofte som en tilbagevendende interesse eller idé, som vi ikke kan slippe af med, eller som et sarligt talent. Det kan vise sig som et meningsfuldt tilfalde, der bringer os ansigt til ansigt med en mulighed forkladt som et problem.
Nar vi bliver klar over dette fantastiske indre potentiale, kan vi satte os realistiske mal for at gore verden til et bedre sted. Derefter ma vi visualisere disse mal i detaljer og holde dem dagligt for oje for at holde vores handlinger pa rette kurs i forhold til vores mal.
I stedet for at kampe med en lang liste af vanskelige nytarsforsatter vil jeg gerne foresla, at du forpligter dig til et, der virkelig kan gore en forskel i dit og andres liv(Lær mere om e adultfrienedfinder app reviews).

https://www.youtube.com/watch?v=-4fwFxTsugk

Tank en gang hver dag pa det potentiale, du har faet, hvordan du har brugt det, og hvordan du kunne bruge det til gavn for andre. Visualiser dig selv ved at bruge denne gave til at skabe en bedre verden med dine unikke talenter. Forestil dig, hvordan du vil fole dig, nar det er lykkedes. Nar du har gennemfort denne korte ovelse, vil du fole dig selvsikker, fyldt med energi og klar til at ga i gang med at handle.
Beslut dig for at fortsatte med at udvikle dit unikke potentiale hver dag. Du vil maske blive overrasket over at se mange af dine tidligere kampe blive lost i processen. Det bedste af alt er, at du vil have gladen ved at vide, at du virkelig har gjort en forskel i dit liv og i andres liv. Du vil have gjort verden til et bedre sted at leve().
ZZZZZZZZ

(
https://www.cosmopolitan.com/dating-relationship-advice/).