Denne undersøgelse vil perfektionere din selvforbedring: Læs eller gå glip af

titel:Et afbalanceret liv
forfatter:Dr. Dorene Lehavi
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1873.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

I dag tager folk, der har sa travlt og stresset som professionelle, sig ofte ikke tid til at tjekke ind med sig selv med javne mellemrum om, hvor de er i deres liv. De har en tendens til ikke at stoppe op og sporge, hvad der giver mening og vardi til deres liv. Nogle gange er tanken om at gore det skrammende pa grund af det, de tror, de kan finde.


I min coachingpraksis moder jeg mange fagfolk, som onsker at foretage nogle justeringer af den made, de lever pa. For det meste er frygten ubegrundet, fordi selv den mindste justering er alt, hvad der skal til for at gore en verden til forskel. Det er ikke et sporgsmal om at opgive det liv, man kender. Medmindre der er tale om et sundhedsproblem, er det ikke nodvendigt at foretage store livsomlagninger fra den ene dag til den anden, selv nar store justeringer er pakravet. Alt kan gores gradvist, skridt for skridt.
Livet er en rejse, og der er noget at hente pa alle stadier. Faktisk lever de fleste mennesker meget langere end tidligere generationer og har derfor mulighed for at udvikle og udtrykke mange aspekter af deres personlighed, talenter og interesser.
Tag 5 minutter til at lave folgende ovelse. Jeg lover, at udbyttet af denne investering (ROI) vil vare mangfoldigt. Du skal blot klikke pa linket for at downloade en ovelse pa 3 sider(Lær mere om e adultfriendrfinder).

https://www.youtube.com/watch?v=pCSgWJzEvrM
Nar du har gennemfort ovelsen, skal du lase artiklen fardig.
http://coachingforyournextlevel.com/articles/balanceWheel.pdf
Er du fardig? Nu hvor billedet af balancen i dit liv pa dette tidspunkt er foran dig, sporger du dig selv, hvilke af disse omrader der er prioriteret at forbedre, og hvilke der er fine som de er.
Lag en plan og forpligtig dig til at tage et eller to sma skridt om ugen for at opna den balance, du onsker.
Betyder det, at du skal lave en ugentlig aftale med din agtefalle og/eller dine born? Kan du vare mere forsigtig med de kunder, du tager imod? Hvad med at udfase nogle af dem, der gor dig ulykkelig? Betyder det, at du skal tage korte pauser i lobet af dagen for at genopfriske dig selv ved at fokusere pa noget andet interessant end arbejdet? Maske ville en tidsstyringsstruktur gore en stor forskel. Kunne du tanke dig at gore noget andeligt, f.eks. tage et kursus eller deltage i religiose tjenester? Betyder det, at du skal udvikle en hobby eller i det mindste abonnere pa et tidsskrift, der omhandler en af dine interesser? Hvad med musik, at lytte mere til musik, at lare eller spille et instrument? Betyder det, at du skal planlagge, hvad du vil gore i den naste fase af dit liv?
Rejsen til selvopdagelse er fascinerende, fordi du er sa meget mere, end du tror, du er. Du kan finde flere ovelser til at guide dig pa din rejse i min e-guidebog, Stop Doing What You Hate… Start Doing What You Love, som er tilgangelig pa mit websted().
ZZZZZZZZ

(
https://www.womenshealthmag.com/relationships/a29703384/dating-rules-to-follow/).