5 fejltagelser i selvforbedring, der får dig til at se dum ud

title:En mave fuld af mindfulness
forfatter:Maya Talisman Frost
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1535.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Taco Bell, en stor mexicansk fastfood-franchise, har en ny reklamekampagne, der fokuserer pa sloganet “Bliv mat”. Reklamefilmene viser folk, der ekstatisk annoncerer, at de er matte – takket vare de store maltider, der nu fas hos Taco Bell.
Vi ved, at det at fole sig mat ikke blot er et sporgsmal om at bygge en storre og bedre burrito.

Der er en hel masse tomhed, og den fyldes ikke altid af det, vi putter i vores maver.
Sogen efter forbindelse, efter mening, efter karlighed – det er langsler, som ikke opfyldes af de poser, vi tager i drive-in-vinduet. For at fole os matte i sandeste forstand ma vi finde ud af, hvad vi mangler i vores liv. Vi er ikke altid opmarksomme pa denne sogen.
Soger du tilfredsstillelse i aktivitet? Det kan fungere. Var arlig her – bruges din tid aktivt pa at undga tomhed eller aktivt pa at soge fylde? Det er to forskellige ting. Hvis du finder dig selv med en fuld kalender og et tomt hjerte, bader du dig selv i distraktion, og for eller senere vil det stoppe dit badekar til.
At vare fyldt betyder ikke, at du er fyldt med positive tanker og folelser hele tiden. Vi har brug for hele enchiladaen for at udvikle os som omsorgsfulde, medfolende mennesker, og nogle gange betyder det, at vi er fulde af frustration, tristhed eller fortvivlelse(Lær mere om e adultfrinendfinder com login).

https://www.youtube.com/watch?v=n-SVPsGMPi93

Men det taller stadig som at vare fuld! Du er et kar, og du skal hele tiden fyldes, men ikke nodvendigvis konsekvent fyldt med de samme ting. Det er tomningen og fyldningen, der holder tingene interessante.
“Et fyldt bager skal bares stot og roligt.” – Engelsk ordsprog
At blive spildt er en del af livet. Hvad gor du for at spilde dig selv … og hvad gor du for at blive fyldt op igen?
Brug tid pa at tanke over begrebet fylde. Var opmarksom pa mulighederne for at lagge marke til, hvornar du foler dig udtomt eller overfyldt.
Koncentrer dig om at vare opmarksom pa tanker, folelser, historier, mennesker, steder og aktiviteter, der far dig til at fole dig fyldt, og ov dig i at sige: “Dette er fyldt”, nar du bemarker det.
Godt fyldt eller darligt fyldt – det skal du ikke domme. Var blot opmarksom pa folelsen af fylde, uanset hvor du foler den.
Taco Bell lokker folk til at “blive matte”, og det er et godt rad. Men spring over det “fulde vardimaltid” og koncentrer dig i stedet om din egen mathed, nar du ser en reklame eller korer forbi en Taco Bell.
Sporg om dette: Er jeg mat? Hvad fylder mig lige nu?
Fyld det, der er tomt. Tom det, der er fyldt. Ror rundt i tingene og start forfra.
Det er en opskrift pa at leve fuldt ud().
ZZZZZZZZZ

(
https://www.womenshealthmag.com/relationships/g19988460/life-changing-dating-tips/).